Verksamhet

Juristjourens verksamhet

Juristjouren Uppsala är en del av Juridiska Föreningen i Uppsala, som är en partipolitiskt och religiöst obunden studentförening för juridikstuderande i Uppsala. Juristjourens syfte är att studerande på juristprogrammet i Uppsala ska tillhandahålla allmänheten gratis juridisk rådgivning inom alla rättsområden med undantag för skatterätt. För studenterna innebär detta ett sätt att komma i kontakt med den vardagliga juridiken och få tillämpa och utveckla sina juridiska kunskaper. Juristjouren består av 40 rådgivare och två projektledare, varav alla är studenter som ideellt bedriver verksamheten på sin fritid. Alla rådgivare har fullföljt minst terminskurs tre på juristprogrammet.

 

Vid varje jourtillfälle sitter tio studenter i mindre grupper och arbetar med att lösa de frågor som har inkommit till jouren. Tillsammans försöker de efter bästa förmåga och så skyndsamt som möjligt att besvara frågorna genom att tillämpa den så kallade "Uppsalametoden". Denna problembaserade lösningsmodell innebär att studenterna först arbetar med en fråga på egen hand och därefter tillsammans med andra argumenterar fram en heltäckande och väl motiverad lösning på problemet. På så sätt garanteras ett så bra svar som möjligt på varje juridisk fråga som kommer in.

 

Juristjouren Uppsala strävar efter att ge varje fråga ett så väl genomarbetat svar som möjligt, vare sig frågan ställs via mail eller telefon.

 

Ansvarsfrihet: Juristjourens rådgivning utförs av studerande. Av denna anledning möter råden inte alltid professionell standard, men målsättningen är att råden skall hålla så hög nivå som möjligt. Då rådgivningen inte är yrkesmässig och ges utan krav på motprestation omfattas Juristjouren inte av lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Juristjouren kan sålunda inte hållas ansvarig för eventuellt felaktiga råd.