Länkar

Länkar

Allmänna reklamationsnämnden

http://www.arn.se/

Information om konsumenträttsliga frågor.

 

Bolagsverket

http://www.bolagsverket.se/

Information om registrering av nya företag m.m.

 

Brottsofferjouren

http://www.boj.se/

Stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen.

 

Finansinspektionen

http://www.fi.se/

Information om finansiella tjänster.

 

Hyresgästföreningen

http://www.hyresgastforeningen.se/

Information om hyresrättsliga frågor.

 

Konsumentverket

http://www.konsumentverket.se/

Information om konsumenträttsliga frågor.

 

Kronofogdemyndigheten

http://kronofogden.se/

Information om betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande, handräckning, utmätning m.m.

 

Lagrummet

http://www.lagrummet.se/

Lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter m.m.

 

Migrationsverket

http://www.migrationsverket.se/

Information om visum, arbetstillstånd, medborgarskap, asyl, flyktingar m.m

 

Patent- och registreringsverket

http://www.prv.se/

Information om patent, varumärken m.m.

 

Polisen

http://www.polisen.se/

Information om brott, böter, ordningsvakter och trafik.

 

Regeringen

http://www.regeringen.se/

Information om regeringskansliet, departementen, statsministern, statsråden m.m.

 

Riksdagen

http://www.riksdagen.se/

Information om riksdagen, lagar, m.m.

 

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/

Information om skatter, fastighetstaxering, folkbokföring m.m.

 

Sveriges domstolar

http://www.domstol.se

Information om Sveriges domstolar, hur en rättegång går till, vilka typer av ärenden som hanteras hos domstolarna m.m.

 

Trafikverket

http://www.trafikverket.se/

Information om körkort, trafikregler m.m.